Fyzio5

Fyzioterapie

Součástí první návštěvy je vstupní vyšetření (kineziologický rozbor), jež je nezbytnou součástí úspěšné terapii. Proto doporučujeme prodloužit první terapii na 75 minut. Na základě tohoto vyšetření volíme vhodnou kombinaci metod a jejich způsobu provedení.

Pro lepší diagnostiku a následné rozvržení terapie je vhodné donést lékařskou dokumentaci, pokud ji již vlastníte (RTG, UZ, NMR, CT a další).

Terapeutické zaměření:

  • VDT a skoliĂłzy
  • Bolesti zad a kloubĹŻ
  • VĂ˝hĹ™ez meziobratlovĂ˝ch plotĂ©nek a stenĂłza páteĹ™nĂ­ho kanálu
  • PosĂ­lenĂ­ svalĹŻ hlubokĂ©ho stabilizaÄŤnĂ­ho systĂ©mu (core) a diastáza (rozestup přímĂ˝ch bĹ™išnĂ­ch svalĹŻ)
  • MenstruaÄŤnĂ­ bolesti a inkontinence
  • Bolestivá klenba noĹľnĂ­ a patnĂ­ ostruha
  • CĂ©vnĂ­ mozková příhoda, perifernĂ­ parĂ©zy, M. Parkinson
  • Prevence jednostrannĂ©ho pĹ™etĂ­ĹľenĂ­ a ĂşrazĹŻ
  • Korekce ergonomie práce, škola zad a volba vhodnĂ© pohybovĂ© ÄŤinnosti

Metody které používáme:

Měkké a mobilizační techniky, Funkční dynamická stabilizace, Spiraldynamik, SM Systém, Kinezio Taping, Sportovní rehabilitace, PNF, DNS, Škola zad

Pilates Jóga SM Systém Funkční trénink